Một hộp 30/viên.
Dùng hết 1 hộp
tăng từ 3-5 kg.
Không sụt cân trở lại
khi ngưng sử dùng sản phẩm.

đặt mua