Cấp Bậc Nồng Độ Nước Hoa

Cấp Bậc Nồng Độ Nước Hoa dưới đây:

Eau de Cologne (hay là Cologne): 2 – 5% tinh dầu

Eau de Toilette:  4 – 10% tinh dầu

Eau de Parfum:  8 – 15% tinh dầu

Extrait (hoặc là Parfum hay Extract): 15 – 25% tinh dầu

Eau Fraiche: ít hơn 3% tinh dầu

Soie de Parfum: 15 – 18% tinh dầu

Perfume oil: 15 – 30% cốt tinh dầu

thời gian lưu hương nước hoa

 

This Post Has One Comment

  1. Hậu Nguyễn

    Cảm ơn về bài viế bổ ích

Trả lời